Kardiopulmonaalse taastusravi kursus

Kuraatorid: Eduard Tsvetkov, Aleksandra Butšelovskaja

Koht: auditoorne koolitus koos praktiliste töötubadega, Tallinn, Punane 61, Medicumi õpperuum

Toimumise aeg: 11 - 12.12.24

Maht: 15 TP

Sihtgrupp: Taastusarstid, spordiarstid, kardioloogid, pulmonoloogid, sisearstid, perearstid, onkoloogid, füsioetrapeudid, õed

Hind: 194 EUR

Koolituse eesmärk:

Tervisekassa andmetel aastal 2023 on ambulatoorset kardioloogilist taastusravi saanud ligi 800 inimest Eestis. Kopsuhaigetele taastusravi programmis osalesid umbes 120 inimest (vähem kui 1% vajavatest inimestest). Arvestades haiguste levimust üldpopulatsioonis on taastusravi äärmiselt alakasutatud ravivõimalus ning tekkinu olukord toob kaasa ebavajalikud lisakulud tervishoiu süsteemile. Iga aasta Eestis on pea 3000 müokardi infarkti juhtumit, korduvaid MI on ligi 700. Südamepuudulikkuse levimus on 1-2% populatsioonist (ca 15000 inimest) ning kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientide ametlik arv on 13 000 (reaalsuses tõenäoliselt suurem).

Kursuse mõte on anda ülevaade kardiopulmonaalse taastusravi korraldusest, teadlikkuse tõstmise kaudu laiendada kardiopulmonaalse taastusravi võimalusi Eestis, et tagada parim ravikvaliteet.

 

Õpiväljundid 

Koolituse läbinu:

  • Omab ettekujutust kaasaegsest kardiopulmonaalsest taastusravist
  • Oskab hinnata funktsionaalset võimekust ning teab treeningu doseerimise printsiipe
  • Omab ülevaadet erinevatest treeningu modaliteetidest
  • Saab aru kuidas taastusravi on integreeritud patsiendi teekonda
  • Orienteerub kardioloogilistes ja kopsuhaigustes (sagedasemad probleemid millega taastusravi tegeleb: südamepuudulikkus, krooniline korornaarsündroom, müokardi infarkt, südamekirurgia, multimorbiidsus (sh onkoloogiline taastusravi), KOK, interstitsiaalsed haigused jm).

    REGISTREERU

KAVA

11. detsember 2024

9:00 Südamehaiguste ABC - Eduard Tsvetkov

9:40 Kardioloogiline taastusravi - Eduard Tsvetkov

10:00 Pulmonoloogiline taastusravi - Aleksandra Butšelovskaja

10:40 Paus

11:00 Aeroobne treening - Karl-Erik Laid

11:30 Jõutreening - Jekaterina Šibajeva

12:00 Inspiratoorsete lihaste (sissehingamislihaste) treening - Karl-Erik Laid

12:20 Lõuna 

13:30 Rehabilitatsioon - Aleksandra Butšelovskaja

14:00 Onkoloogia ja treening - Eduard Tsvetkov

14:40 Paus

15:00 Kehakoostise analüüs - Karl-Erik Laid

15:20 Praktilised haigusjuhud - Aleksandra Butšelovskaja

16:00 Kokkuvõte

 

12. detsember 2024

Töötoad: osaleda tuleb kõikides töötubades

New Page 1
9:00
 

 Kardioloogilise taastusravi korraldus (Eduard Tsvetkov)

9:15
 
 Kardiopulmonaalse koormustesti (KPKT) interpreteerimine (Eduard Tsvetkov)
10:00
 
Kehakoostise analüüs DXA meetodil, hapruse (ingl. k Frailty) hindamine (Aleksandra Butšelovskaja)
10:30
 
 Inspiratoorsete lihaste treening kardiopulmonaarses taastusravis (K-E Laid)
11:00
 

Aeroobne treening (Tsvetkov, AER)

Koormustesti demonstratsioon (Butšelovskaja, 223)

Inspiratoorsete lihaste treening (KE Laid, hall)

Kehakoostise analüüs DXA meetodil (T. Nõmmik, 124)

Jõutreening (Šibajeva, HUR)

11:45
 

Jõutreening (Šibajeva, HUR)

Aeroobne treening (Tsvetkov, AER)

Koormustesti demonstratsioon (Butšelovskaja, 223)

Inspiratoorsete lihaste treening (KE Laid, hall)

Kehakoostise analüüs DXA meetodil (T. Nõmmik, 124)

12.30
 

Lõuna

13:30
 

Kehakoostise analüüs DXA meetodil (T. Nõmmik, 124)

Jõutreening (Šibajeva, HUR)

Aeroobne treening (Tsvetkov, AER)

Koormustesti demonstratsioon (Butšelovskaja, 223)

Inspiratoorsete lihaste treening (KE Laid, hall)

14:15
 

Inspiratoorsete lihaste treening (KE Laid, hall)

Kehakoostise analüüs DXA meetodil (T. Nõmmik, 124)

Jõutreening (Šibajeva, HUR)

Aeroobne treening (Tsvetkov, AER)

Koormustesti demonstratsioon (Butšelovskaja, 223)

15:00
 

Koormustesti demonstratsioon (Butšelovskaja, 223)

Inspiratoorsete lihaste treening (KE Laid, hall)

Kehakoostise analüüs DXA meetodil (T. Nõmmik, 124)

Jõutreening (Šibajeva, HUR)

Aeroobne treening (Tsvetkov, AER)

15:45
 

Kokkuvõte

Reumatoloogia päevaprobleeme XXIV (ainult reumatoloogidele)

TÜ KMI täienduskeskuse koolitus Reumatoloogia päevaprobleeme XXIV (ainult reumatoloogidele)

Proktoloogiline haige

TÜ kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskuse koolitus Proktoloogiline haige

Kodade virvendus ja muud arütmiad: kuidas tuvastada, eristada, käsitleda

TÜ KMI täienduskeskuse kursus Kodade virvendus ja muud arütmiad: kuidas tuvastada, eristada, käsitleda