Immuniseerimisalane täiendusõppekursus (20-tunnine baaskursus)

Toimumise ajad: 02.04 - 30.04.24; 17.09 - 15.10.24

Juhendaja: kaasprofessor Marje Oona

Õppejõud: Marje Oona, Imbi Eelmäe, Piia Jõgi, prof Irja Lutsar, Terje Raud, Eda Tamm

Sihtgrupp: arstid, õed, ämmaemandad

Toimumise koht: e-kursus

Maht: 22 tundi/22 täienduspunkti

HIND: 194 EUR

REGISTREERU

Kursuse eesmärgiks on anda tervishoiutöötajatele (arstid, õed, ämmaemandad) immuniseerimise läbiviimiseks vajalikud põhiteadmised ja -oskused.

Kursusel käsitletakse nii laste kui ka täiskasvanute immuniseerimisega seonduvaid teemasid: immuniseerimise printsiipe, vaktsiinvälditavaid haigusi, riiklikusse immuniseerimiskavasse kuuluvaid ning immuniseerimiskava väliseid vaktsiine ning reisimeditsiinialase nõustamise põhimõtteid.

Kursuse programm on heaks kiidetud EV Sotsiaalministeeriumi poolt.

Kursus toimub e-koolitusena Moodle õpikeskkonnas.

E-koolitusel osalemiseks vajalik info edastatakse osalejatele e-kirja teel. Kursuse läbimiseks on vaja sooritada testid 100%.

Kursusel osalenu:

  • teab immuniseerimise printsiipe
  • teab immuniseerimisalast seadusandlust
  • teab riikliku immuniseerimiskava vaktsiinide kasutamise eesmärke
  • teab immuniseerimiskava väliste vaktsiinide kasutamise näidustusi ja vastunäidustusi
  • teab, kuidas vaktsiine käidelda ja manustada
  • oskab anda esmaabi anafülaksia korral.

REGISTREERU

Reumatoloogia päevaprobleeme XXIV (ainult reumatoloogidele)

TÜ KMI täienduskeskuse koolitus Reumatoloogia päevaprobleeme XXIV (ainult reumatoloogidele)

Proktoloogiline haige

TÜ kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskuse koolitus Proktoloogiline haige

Kodade virvendus ja muud arütmiad: kuidas tuvastada, eristada, käsitleda

TÜ KMI täienduskeskuse kursus Kodade virvendus ja muud arütmiad: kuidas tuvastada, eristada, käsitleda