7.01.-14.12.2023 Välismaalased Eesti tervishoiusüsteemis

Kuraator: dr Tarmo Loogus, Meelis Niine (International Migration  orgaisatsiooni liige)

Toimumise aeg: 7.01-14.12.23

Maht: 6 täienduspunkti

Toimumise koht: e-kursus

Sihtgrupp: tervishoiutöötajad

Hind: 25 EUR

Kursusele saab iga osavõtja registreeruda temale sobival ajal kuni 14. detsembrini ning läbida kursuse talle sobivas tempos. E-koolitusel osalemiseks vajalik info edastatakse registreerunutele e-kirja teel.

Moodul 1: Välismaalased Eesti tervishoiusüsteemis

Uus-sisserändaja: Euroopa liidu kodanik, kolmanda riigi kodanik, varjupaigataotleja, rahvusvahelise kaitse saaja (sh pagulane ja täiendava kaitse saaja).

 • Riigis viibimise alused.
 • Millistest riikidest on pärit enamik Eestis viibivaid uus-sisserändajaid.
 • Ravikindlustus ja Eestis elavad välismaalased
 • Millised tervishoiuteenused on tagatud riigi poolt ilma haigekassa ravikindlustuseta välismaalastele.
 • Kuidas peab tervisehoiuteenuse osutaja (TTO) käituma, kui vastuvõtule ilmub isik, kellel puudub ajutine elamisluba või viisa.

Moodul 2: Kas ränne suurendab riske tervisele?

 • Migratsioon kui tervist mõjutav sotsiaalne faktor.
 • Kas migratsioon suurendab nakkushaiguste riski?
 • Vaktsineerimised.
 • Migratsioon ning kroonilised nakkushaigused.
 • Kas migratsioon suurendab riski vaimsele tervisele?
 • Kas migrantidel esineb rohkem vaimse tervise probleeme kui ülejäänud populatsioonil?
 • Näited uuringutest.

Moodul 3: Eduka kommunikatsiooni toimimine TTO välismaalase vahel

 • Tõlgi kaasamine välismaalasest patsiendi vastuvõtul.
 • Patsiendi kultuuritausta mõistmise olulisus.
 • Kultuurivahendaja kaasamine kui positiivne praktika.
 • Probleemid pereliikme või patsiendi kogukonna liikme kaasamisel tõlgi või kultuurivahendajana. (Kindlasti mitte kasutada lapsi tõlgina, konfidentsiaalsuse probleem).

 

REGISTREERU

 

12.09. -10.10.23 Immuniseerimisalane täiendusõppe kursus (baaskursus)

12.09. -10.10.23 Immuniseerimisalane täiendusõppekursus (baaskursus)

Veresoontekirurgia täiendkoolitus

Veresoontekirurgia täiendkoolitus

Täiskasvanu allergia: diagnostika ja ravi

Täiskasvanu allergia: diagnostika ja ravi