31.03 – 01.04.22 Afaasia olemus ja teraapia

Kuraator: logopeed Merje Viigand, logopeedia kaasprofessor Marja-Liisa Mailend

Maht: 15 täienduspunkti

Toimumise koht: Tartu

Sihtgrupp: logopeedid

Hind: 160 EUR
 

Jätkame logopeedidele mõeldud interdistsiplinaarse täienduskoolituse sarjaga, mille eesmärk on käsitleda kommunikatsiooni- ja neelamishäireid lõimitult logopeedilisest ja meditsiinilisest vaatenurgast. Käesoleva kursuse teemaks on afaasia: neuroloogiline ja psühholingvistiline alusmehhanism ning tõenduspõhised teraapiavõimalused. Kursuse esimene päev annab ülevaate afaasia olemusest nii neuroloogi kui logopeedi vaatevinklist. Teisel päeval keskendutakse afaasia teraapiale, käsitledes tuntuimaid tõenduspõhiseid teraapiametoodikaid. Praktilist väärtust lisavad juhtumite arutelud, mille käigus osavõtjad oma kogemusi jagada saavad.

 

KAVA:

1.päev – 31.03.2022

10.00 - 10.15 Tervituskohv ja avasõnad (professor Pille Taba, logopeedia kaasprofessor Marja-Liisa Mailend, logopeed Merje Viigand)

10.15 - 11.45 dr Riina Vibo “Afaasiat põhjustavad haigused – insult“ (Tartu Ülikooli Kliinikum, närvikliinik)

11.45 – 12.45 LÕUNA

12.45 – 13.45 dr Artur Vetkas “Afaasiat põhjustavad haigused – ajukasvajad“ (Tartu Ülikooli Kliinikum, närvikliinik)

13.45 - 14.00 PAUS

14.00 – 15.00 dr Artur Vetkas “Kortikaalne ja subkortikaalne kaardistamine“ (Tartu Ülikooli Kliinikum, närvikliinik)

15.00 – 15.15 – PAUS

15.15 – 15.45 – logopeedid Kadri Taim, Andres Köster “Logopeedi roll ärkveloleku ajuoperatsioonil, PERHi kogemus“ (Põhja-Eesti Regionaalhaigla, taastus- ja palliatiivravi kliinik)

2. päev - 01.04.2022

10.00 - 10.15 Hommikukohv

10.15 – 11.45 logopeedia kaasprofessor Marja-Liisa Mailend “Psühholingvistiline lähenemine afaasiale“ (Tartu Ülikool, logopeedia kaasprofessor)

11.45 – 12.00 PAUS

12.00 – 13.00 Merje Viigand, Marja-Liisa Mailend “Juhtumianalüüs 1 – afaasia mehhanism ja teraapia“ (Tartu Ülikooli Kliinikum, spordimeditsiini- ja taastusravikliinik; Tartu Ülikool)

13.00 - 14.00 LÕUNA

14.00 – 15.00 Merje Viigand, Marja-Liisa Mailend “Juhtumianalüüs 2 – afaasia mehhanism ja teraapia“ (Tartu Ülikooli Kliinikum, spordimeditsiini- ja taastusravikliinik; Tartu Ülikool)

15.00 – 15.15 – PAUS

15.15 – 15.45 logopeedid Marleen Vigel ja Lisete Sass “Afaasiaga isiku funktsionaalne kommunikatsioon lähedasega - magistritöö tutvustus“

15.45 – 16.10 Merje Viigand “Kommunikatsiooni parandamisele suunatud teraapia“ (Tartu Ülikooli Kliinikum, spordimeditsiini- ja taastusravikliinik; Tartu Ülikool)

16.10 – 16.30 Invaru abivahendikeskus “Alternatiivne ja augmentatiivne kommunikatsioon, kommunikatsioonitarkvarade tutvustus“ (videoettekanne)

16.30 Lõppsõnad

 

TÜ KMI täienduskeskus: https://kliinilinemeditsiin.ut.ee/taiendusope 

https://kliinilinemeditsiin.ut.ee/taiendusope/koolituskalender-2022