29.04.22 Meeskonnatöös tekkivate konfliktide põhjused ja tagajärjed tervishoius

Kuraator: psühholoog Inga Karton ja kaasprofessor Anneli Rätsep

Maht: 8 täienduspunkti

Toimumise koht: Tartu (auditoorne)

Kursuse hind: 95 EUR

Sihtgrupp: kõikide erialade arstid; teatud erialade arstid, nt perearstid, hambaarstid; õed; logopeedid; avatud kõigile tervishoiutöötajatele

Kursuse eesmärgiks on arendada konflikti analüüsimise teadmiseid ja oskuseid, et ennetada konfliktide tekkimist ning püüda konstruktiivselt lahendada tekkinud konflikte. Kursusel analüüsitakse konfliktijuhtumeid vastavalt omandatud teoreetilistele teadmistele ja oskustele. Harjutatakse tõhusa kommunikatsiooni põhiprintsiipe ja väljapeetud eneseväljendamist ning enesekehtestamist.

Kursuse läbinud osaleja:

  • teab ja oskab märgata stereotüüpe, hoiakuid ja suhtlustõkkeid ning nende rolli konflikti kujunemisel
  • tunneb ära erinevaid konflikti stiile Thomas-Kilmanni mudeli põhjal ja oskab valida tõhusaima
  • oskab kirjeldada ja määratleda meeskonnatöö ja konflikti kujunemise hierarhiat ning leida võimalikke lahendusi

Grupi maksimaalne suurus 20 inimest. Kohvik stiilis 4-6 inimest ümber laua gruppides.

 

TÜ KMI täienduskeskus: https://kliinilinemeditsiin.ut.ee/taiendusope 

https://kliinilinemeditsiin.ut.ee/taiendusope/koolituskalender-2022