27.05.22 Endoskoopiliste uuringute leiud ja nende interpretatsioon (Tallinn)

Hind: 95 EUR

Maht: 8 tundi

Kuraator: dr Karin Kull

Maht: 8 täienduspunkti

Toimumise koht: Tallinn

Sihtgrupp: perearstid, sisehaiguste arstid

Hind: 95 EUR

Kursusel käsitletakse gastroskoopiale, koloskoopiale suunamise näidustusi ning antakse soovitusi uuringuteks ettevalmistuse (nt. antikoagulantravil oleva haige käsitlus, koloskoopia ettevalmistus) osas. Analüüsitakse uuringuleidude kirjeldusi ning antakse soovitused sagedamini ettetulevate seisundite (nt. haavand, polüübid, Barretti metaplaasia, H. Pylori käsitlus) jälgimis- ja ravitaktika osas. Gastroskoopiale, koloskoopiale suunamise näidustused, uuringuleiu kirjeldused ja nende interpretatsioon, jälgimisjuhised.

Kursusel osaleja teab gastroskoopiale, koloskoopiale suunamise näidustusi ning ettevalmistust uuringuteks. Oskab interpreteerida uuringuleidu ning suudab otsustada patsiendi edasise jälgimis- ja ravitaktika tulenevalt kirjeldatud uuringuleiust. Kursuse loenguid ilmestatakse pildimaterjaliga konkreetsete endoskoopiliste leidude osas.

Kursuse lektoriteks on SA TÜK gastroenteroloogid dr. Aileen Eek, dr. Hendrik Laja ja dr. Karin Kull

Kursus ei toimu