24.04.23 Kaasaegne skeleti-lihassüsteemi füsioteraapia - mida peaksid teadma pere- ja taastusarstid!?

Kuraatorid: Mihkel Luik, MSc; Tauno Koovit, MSc

Kursuse koht: Tartu, auditoorne

Sihtrühm: Perearstid, taastusarstid jt arstid ja õed

Maht: 8 TP

Hind: 115 EUR

REGISTREERU


Kursuse eesmärk on a
nda ülevaade skeleti-lihassüsteemi peamistest füsioterapeutilistest raviprintsiipidest ja kaasaegsest raviteekonna käsitlusest

Õpiväljundid:

  • Osaleja omandab ülevaate enamlevinud skeleti-lihassüsteemi diagnooside füsioterapeutilisest käsitlusest
  • Osaleja omab ülevaadet, milliste vigastuste järgselt on füsioteraapia aeg-kriitilise tähtsusega
  • Osaleja saab teada, millised on prognoositavad tööle ning sporti naasmise ajalised kriteeriumid erinevate vigastuste järgselt

KAVA:

09.00 - 09.15 - Sissejuhatus. 

09.15 - 10.45 - Füsioterapeutilised printsiibid akuutse trauma puhul (üldised põhimõtted, käsitlus erinevate vigastuste näitel (hüppeliigese nihestus, lihase osaline rebend, õlaliigese nihestus))

10.45 - 11.00 - Paus 

11.00 . 12.30 - Füsioterapeutilised printsiibid ülekoormussündroomide puhul (kannakõõluse tendinopaatia, gluteaaltendinopaatia, õla ülekoormusvalu)

12.30 - 13.30 - Paus

13.30 - 15.00 - Füsioterapeutilised printsiibid postoperatiivse ravi puhul (kannakõõluse rebend, eesmise ristatisideme rebend, põlve endoproteesimine, rotaatormanseti rebend)

15.00 - 15.15 - Paus

15.15 - 16.00 - Arutelu

REGISTREERU

Kodade virvendus ja muud arütmiad: kuidas tuvastada, eristada, käsitleda

TÜ KMI täienduskeskuse kursus Kodade virvendus ja muud arütmiad: kuidas tuvastada, eristada, käsitleda

Kardioloogia kursus

TÜ kliinilinse meditsiini instituudi täienduskursus kardioloogiast

Kardiopulmonaalse taastusravi kursus

TÜ kliinilise meditsiini instituudi täienduskoolitus Kardiopulmonaalse taastusravi kursus