​ 24.03.22 Epilepsia diagnostika ja ravi (vene keeles) ​

Kuraator: dr Aleksei Rakitin; neuroloogia kaasprofessor Sulev Haldre

Maht: 8 täienduspunkti

Toimumise koht: Ida-Viru Keskhaigla, Kohtla-Järvel Ravi 10 D (Järve Tervisemajas), ruum D5051

Sihtgrupp: arstid

Hind: 95 EUR

Antud kursuse eesmärgiks on:

  1. Anda teoreetilisi teadmisi epilepsia diagnoosimise kriteeriumidest ja diferentsiaaldiagnoosist.
  2. Kirjeldada epileptiliste hoogude sümptomeid ja semioloogilisi tunnuseid ning erinevate epilepsia liikide diagnostilisi meetodeid ja kriteeriume.
  3. Kursus annab osalejatele baasteadmised epilepsia patogeneesist, farmakoloogilisest ja mitte- farmakoloogilisest (kirurgiline, n. vagus stimulatsioon) ravist.
  4. Kursusel osalejad saavad praktilisi teadmisi, kuidas eristada epileptilisi ja mitte-epileptilisi hoogusid. Eraldi käsitletakse videotelemeetria e. video salvestusega elektroentsefalograafia rolli paroksüsmaalsete häirete diagnoosimisel. Arutatakse paljusid haigusjuhte koos salvestatud videopildi analüüsiga.

KAVA:

10.00-10.15 Sissejuhatus – Aleksei Rakitin

10.15-11.00 Epilepsia praktiline definitsioon, epidemioloogia (практическое определение эпилепсии, эпидемиология) – Aleksei Rakitin

11.00-11.45 Epilepsia farmakoteraapia (Фармакотерапия эпилепсии) – Aleksei Rakitin

11.45-12.30 Videotelemeetria roll paroksüsmaalsete häirete diagnoosimisel (Роль видеотелеметрии в диагностике пароксизмальных расстройств) – Aleksei Rakitin

13.00-13.45 Epileptiline staatus: diagnostika ja ravi (Эпилептический статус: диагностика и лечение) – Sulev Haldre

13.45-14.30 Epilepsia dif.diagnoos (psühhogeensed ja muud hood) (Диф.диагностика эпилепсии (психогенные и другие припадки)) – Sulev Haldre

14.30-15.15 Epilepsia radioloogilised uuringud ja kirurgia (Рентгенологические исследования и хирургия эпилепсии)  – Sulev Haldre

15.15-16.00 Epilepsia käsitlus eripopulatsioonidel (naised, eakad) (Лечение эпилепсии у особых групп населения (женщины, пожилые люди)) – Aleksei Rakitin

16.00-16.15 Arutelu, kokkuvõte – Aleksei Rakitin, Sulev Haldre

REGISTREERU