2023 Haigusjuhtudel-põhinev ägeda neerukahjustuse ja kroonilise neeruhaige käsitlus

Kuraatori nimi: professor Mai Rosenberg, TÜ sisekliinik

Toimumise kuupäev: 30. august 2023

Ida-Viru Keskhaigla, Kohtla Järvel Ravi 10 D (Järve Tervisemajas), ruum D5051
Kursuse kuraator ja lektor: Prof. Mai Rosenberg, Telefon 7 318276, e-mail: mai.rosenberg@kliinikum.ee
TÜ sisekliinik, professor, TÜK, nefroloogia osakond, nefroloog

Maht: 7 tundi

Hind: 115 EUR

sihtrühm: nefroloogid, sisearstid, anestesioloogid, perearstid

Õpiväljundid:

Kroonilise neeruhaiguse (KNH) ja ägeda neerukahjustuse (ÄNK) definitsioonid, põhjused, patogeneetilised aspektid, KNH-ÄNK omavahelised seosed kliinilises praktikas. Haigusjuhud.

Kava

10.00 - 11.30 Sissejuhatus:    Kroonilise    neeruhaiguse    (KNH)    epidemioloogia,    põhjused, ravijuhised   (Eestis, rahvusvahelised).  Haigusjuhud.  

11.30 - 11.45 paus

11.45 - 12.30 Haigusjuhud:  märksõna „multimorbiidus“

12.30 – 13.00 lõuna

13.00 – 14.30 Neeruhaigete käsitlus ravijuhiste-põhiselt nefroloogilises praktikas. Haigusjuhud. Kaltsifikatsioonide teke ja nende prognostiline tähendus kroonilisel neeruhaigel. Haigusjuhud.

14.30 - 14.45 paus

14.45 – 15.45 Äge  neerukahjustus. Haigusjuhud.

14.45 – 15.00 paus

15.00 - 16.30 Harvikhaiguste haigusjuhud (sHUS, Fabry).

Veebiallikad:

 1. KNH olulisus maailmas: https://www.worldkidneyday.org/
 2. KNH levimus Eestis: Rosenberg M: https://eestiarst.ee/kroonilise neeruhaiguse-levimus-eesti-e-tervise- andmete-alusel/
 3. KNH levimus Euroopas: https://www.era-online.org/research-education/era-registry/annual-reports/
 4. KNH levimus maailmas: https://usrds-adr.niddk.nih.gov/2022/end-stage-renal-disease/11-international- comparisons 
 5. Eesti KNH ravijuhend (2017, 2023): 
  https://www.ravijuhend.ee/tervishoiuvarav/juhendid/199/kroonilise-neeruhaiguse-ennetus-ja-kasitlus
 6. Eesti KNH patsiendijuhend (2017, 2023):
  https://www.ravijuhend.ee/patsiendivarav/juhendid/205/kroonilise-neeruhaiguse-patsiendijuhend
 7. Rosenberg M. „Glomerulaarhaiguste uus ravijuhend“ (2022): https://ojs.utlib.ee/index.php/EA/article/view/18771/13481
 8. KDIGO – Glomerulaarhaigused (2021): https://kdigo.org/guidelines/gd/ 
 9. KDIGO – KNH (2012): https://kdigo.org/guidelines/ckd-evaluation-and-management/
 10. KDIGO – Diabeedihaigete käsitlus (2022)  https://kdigo.org/guidelines/diabetes-ckd/
 11. KDIGO – Äge neerukahjustus (2012, 2023): https://kdigo.org/guidelines/acute-kidney-injury/

 

 

REGISTREERUMINE

 

Suuõõne, näo ja kaela piirkonna infektsioonid näo ja lõualuukirurgi pilgu läbi

TÜKMI täienduskursus Suuõõne, näo ja kaela piirkonna infektsioonid näo ja lõualuukirurgi pilgu läbi

Tõenduspõhiselt kehaliselt aktiivse inimese toidust ja toitumisest

TÜ KMI täienduskeskuse koolitus Tõenduspõhiselt kehaliselt aktiivse inimese toidust ja toitumisest

C.E.E.A. kursus nr. 1. Hingamissüsteem

TÜ KMI kursus C.E.E.A. kursus nr. 1. Hingamissüsteem