13.05.22 Süljenäärmete haigused, nende diagnostika ja ravi

Kuraator: professor Edvitar Leibur

Maht: 10 täienduspunkti

Toimumise koht: Pärnu, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž, Ringi 35

Sihtgrupp: perearstid, hambaarstid, kõrva-nina-kurguarstid, üldarstid

Hind: 95 EUR

Antakse ülevaade süljenäärmete kirurgilisest anatoomiast, käsitletakse süljenäärme põletike, süljekivitõve, M. Sjögreni, kasvajate ja tsentraalsete süljesekretsiooni häirete etiopatogeneesi ning kliinilist sümptomatoloogiat. Tähelepanu osutatakse erinevatele täiendavatele uuringutele süljenäärmete patoloogia diagnostikas ja tutvustatakse ravivõimalusi (k.a. sialoendoskoopia, sialolitotripsia jne.) ja ravitaktikat. Käsitletakse võimalusi süljesekretsioonihäirete ravis, kaasaarvatud ka Botulinum toksiiniga (BTX-A). Arutletakse vigu ja raskusi ülaltoodud patoloogiate diagnostikas ja ravis. Antakse ülevaade näopiirkonna valudest ja nende seostest süljenäärmetega.

Õpiväljundid: kursuse lõpuks omandab kursant teadmisi erinevate süljenäärmete patoloogiate etiopatogeneesi mehhanismidest, teab kliinilist sümptomatoloogiat, on võimeline läbi viima diferentsiaaldiagnostikat, õpib tundma kaasaegseid ravivõimalusi.

KAVA:

10.30 – 12.00  Loeng: Süljenäärmete üldiseloomustus. Parotiit, submandibulaarse ja keelealuse süljenäärme põletike                                         diagnostika, ravi. Süljekvitõbi.  Professor E.Leibur

12.00– 13.30 Loeng: Süljesekretsiooni tsentraalsed häired. Ravi võimalused. Kaasprofessor  T. Tamme

13.30 – 14.00  Kohvipaus

14.00 – 16.00 Loeng: Näo- lõualuupiirkonna valud. Kaasprofessor  O .Ivask

16.00 – 17.30 Loeng: Süljenäärmete kasvajad. Sjögreni sündroom. Raskustest ja  vigadest süljenäärmehaiguste diagnostikas ja ravis. Professor E. Leibur

REGISTREERU