12.09. -10.10.23 Immuniseerimisalane täiendusõppe kursus (baaskursus)

Juhendaja: kaasprofessor Marje Oona

Õppejõud: Marje Oona, Imbi Eelmäe, Piia Jõgi, prof Irja Lutsar, Terje Raud, Eda Tamm

Sihtgrupp: arstid, õed, ämmaemandad

Toimumise koht: e-kursus

Maht: 20 tundi/20 täienduspunkti (NB! suurem maht, hind sama!)

HIND: 155 EUR

REGISTREERUMINE

Kursuse eesmärgiks on anda tervishoiutöötajatele (arstid, õed, ämmaemandad) immuniseerimise läbiviimiseks vajalikud põhiteadmised ja -oskused.

Kursusel käsitletakse nii laste kui ka täiskasvanute immuniseerimisega seonduvaid teemasid: immuniseerimise printsiipe, vaktsiinvälditavaid haigusi, riiklikusse immuniseerimiskavasse kuuluvaid ning immuniseerimiskava väliseid vaktsiine ning reisimeditsiinialase nõustamise põhimõtteid.

Kursuse programm on heaks kiidetud EV Sotsiaalministeeriumi poolt.

Kursus toimub e-kursusena Moodle õpikeskkonnas ajavahemikus 12.09.- 10.10.23 

Kursuse eesmärgiks on anda tervishoiutöötajatele (arstid, õed, ämmaemandad) immuniseerimise läbiviimiseks vajalikud põhiteadmised ja -oskused. Kursusel käsitletakse nii laste kui ka täiskasvanute immuniseerimisega seonduvaid teemasid: immuniseerimise printsiipe, vaktsiinvälditavaid haigusi, riiklikusse immuniseerimiskavasse kuuluvaid ning immuniseerimiskava väliseid vaktsiine ning reisimeditsiinialase nõustamise põhimõtteid. Kursuse programm on heaks kiidetud EV Sotsiaalministeeriumi poolt. Kursus toimub e-koolitusena Moodle õpikeskkonnas.

E-koolitusel osalemiseks vajalik info edastatakse osalejatele e-kirja teel.

Kursusel osalenu:

  • teab immuniseerimise printsiipe
  • teab immuniseerimisalast seadusandlust
  • teab riikliku immuniseerimiskava vaktsiinide kasutamise eesmärke
  • teab immuniseerimiskava väliste vaktsiinide kasutamise näidustusi ja vastunäidustusi
  • teab, kuidas vaktsiine käidelda ja manustada
  • oskab anda esmaabi anafülaksia korral.

REGISTREERUMINE

Põlve- ja hüppeliigese spordivigastuste ravitaktika ja diagnoosi alused

Täienduskoolitus Põlveliigese spordivigastuste ravitaktika ja diagnoosi alused

Mikrobioota ja tervis

Täienduskursus Mikrobioota ja tervis

Kuidas interpreteerida geneetiliste testimiste tulemusi tavapraktikas

Kuidas interpreteerida geneetiliste testimiste tulemusi tavapraktikas