12.09. -10.10.23 Immuniseerimisalane täiendusõppe kursus (baaskursus)

Juhendaja: kaasprofessor Marje Oona

Õppejõud: Marje Oona, Imbi Eelmäe, Piia Jõgi, prof Irja Lutsar, Terje Raud, Eda Tamm

Sihtgrupp: arstid, õed, ämmaemandad

Toimumise koht: e-kursus

Maht: 20 tundi/20 täienduspunkti (NB! suurem maht, hind sama!)

HIND: 155 EUR

REGISTREERUMINE

Kursuse eesmärgiks on anda tervishoiutöötajatele (arstid, õed, ämmaemandad) immuniseerimise läbiviimiseks vajalikud põhiteadmised ja -oskused.

Kursusel käsitletakse nii laste kui ka täiskasvanute immuniseerimisega seonduvaid teemasid: immuniseerimise printsiipe, vaktsiinvälditavaid haigusi, riiklikusse immuniseerimiskavasse kuuluvaid ning immuniseerimiskava väliseid vaktsiine ning reisimeditsiinialase nõustamise põhimõtteid.

Kursuse programm on heaks kiidetud EV Sotsiaalministeeriumi poolt.

Kursus toimub e-kursusena Moodle õpikeskkonnas ajavahemikus 12.09.- 10.10.23 

Kursuse eesmärgiks on anda tervishoiutöötajatele (arstid, õed, ämmaemandad) immuniseerimise läbiviimiseks vajalikud põhiteadmised ja -oskused. Kursusel käsitletakse nii laste kui ka täiskasvanute immuniseerimisega seonduvaid teemasid: immuniseerimise printsiipe, vaktsiinvälditavaid haigusi, riiklikusse immuniseerimiskavasse kuuluvaid ning immuniseerimiskava väliseid vaktsiine ning reisimeditsiinialase nõustamise põhimõtteid. Kursuse programm on heaks kiidetud EV Sotsiaalministeeriumi poolt. Kursus toimub e-koolitusena Moodle õpikeskkonnas.

E-koolitusel osalemiseks vajalik info edastatakse osalejatele e-kirja teel.

Kursusel osalenu:

  • teab immuniseerimise printsiipe
  • teab immuniseerimisalast seadusandlust
  • teab riikliku immuniseerimiskava vaktsiinide kasutamise eesmärke
  • teab immuniseerimiskava väliste vaktsiinide kasutamise näidustusi ja vastunäidustusi
  • teab, kuidas vaktsiine käidelda ja manustada
  • oskab anda esmaabi anafülaksia korral.

REGISTREERUMINE