06.09-06.10.22 Immuniseerimisalane täiendusõppekursus (16-tunnine baaskursus)

Juhendaja: kaasprofessor Marje Oona

Sihtgrupp: arstid, õed, ämmaemandad

Toimumise koht: e-kursus

Maht: 16 tundi/16 täienduspunkti

HIND: 130 EUR

Kursuse eesmärgiks on anda tervishoiutöötajatele (arstid, õed, ämmaemandad) immuniseerimise läbiviimiseks vajalikud põhiteadmised ja -oskused.

Kursusel käsitletakse nii laste kui ka täiskasvanute immuniseerimisega seonduvaid teemasid: immuniseerimise printsiipe, vaktsiinvälditavaid haigusi, riiklikusse immuniseerimiskavasse kuuluvaid ning immuniseerimiskava väliseid vaktsiine ning reisimeditsiinialase nõustamise põhimõtteid.

Kursuse programm on heaks kiidetud EV Sotsiaalministeeriumi poolt.

Kursus toimub e-kursusena Moodle õpikeskkonnas ajavahemikus 06.09-06.10.22 

Zoom seminar 06.10.22 kell 14.00

Moodle koolitusel osalemiseks vajalik info edastatakse osalejatele e-kirja teel, selleks vajame teie personaalset e-maili.

Kursusel osalenu:

  • teab immuniseerimise printsiipe
  • teab immuniseerimisalast seadusandlust
  • teab riikliku immuniseerimiskava vaktsiinide kasutamise eesmärke
  • teab immuniseerimiskava väliste vaktsiinide kasutamise näidustusi ja vastunäidustusi
  • teab, kuidas vaktsiine käidelda ja manustada
  • oskab anda esmaabi anafülaksia korral.

Registreerumine lõppenud

#täiendusõpe

Pahaloomuliste kasvajate õigeaegne diagnoosimine ja ravi

Pahaloomuliste kasvajate õigeaegne diagnoosimine ja ravi
#täiendusõpe

12.04.23 HIV ja HCV ravimresistentsus

HIV ja HCV ravimresistentsus
#täiendusõpe

03.03.23 Menstruaaltsüklihäired

03.03.23 Menstruaaltsüklihäired