06.03.2023 Hematoloogiline analüüs proovivõtust kuni tõlgenduseni

Kuraator: professor Kalle Kisand

Toimumise aeg ja koht: 06.03.2023 Tartus, Puusepa 8 (TÜ Kliinikumi maja) Ühendlaboris, J korpuse III korruse ruumis J3133 algusega kell 10.00

Sihtrühm: perearstid, laboriarstid, sisearstid, residendid

Kursuse maht: 8 TP

Kursuse hind: 115 EUR

 

Kursuse eesmärk on pakkuda täiendõpet laboratoorsete hematoloogiliste testide kasutamisel enamlevinud haiguste diagnostikas ja haige jälgimisel. Koolitus hõlmab sissejuhatust testimise üldpõhimõtetesse, käsitletakse patsiendi korrektset ettevalmistust verevõtuks ja proovivõtu reegleid. Analüüsitakse põhjusi (vigu), mis võivad viia mittetõeste laboritulemusteni erinevates testimise etappides – preanalüütilises, analüütilises ja postanalüütilises faasis. Käsitlemist leiavad ka piirangud perearsti hematoloogiliste testide tellimises, testi tulemuste interpreteerimine aneemiate ja põletike korral. Teoreetilisi loenguid täiendatakse praktiliste näidete ja haigusjuhtude aruteluga.

Kursuse läbinud orienteeruvad hematoloogiliste testide tegemise eesmärkides ja teavad nende testide kasutamise üldpõhimõtteid, oskavad juhendada patsienti ja meditsiinipersonali proovivõtu eelsest ettevalmistusest ja suudavad interpreteerida korrektselt saadud tulemusi (sealhulgas analüüsida võimalikke testimisel tekkivaid vigu).

Kursuse lektoriteks nii laboriarstid (Kaja Vaagen, Ain Rähni, Liisa Kuhi, Kristiina Kurg, Sirje Leedo, Karel Tomberg) kui teiste erialade klinitsistid (Mare Pauklin, Triin Paabo).  

AJAKAVA:

10.00-10.10

Sissejuhatus. Materjalid.

Kalle Kisand

10.10-10.40

Hematoloogiliste uuringute preanalüütika – proovi võtt ja saatmine, võimalikud vead ja artefaktid.

Kristiina Kurg

10.40-11.10

Hematoloogiliste analüsaatorite uued parameetrid ja nende kasutamine diagnostikas.

Triin Paabo

11.10-11.40

Hematoloogilise automaatuuringu referentsväärtused Eesti täiskasvanutel.

Karel Tomberg

11.40-12.20

Hematoloogilise vereanalüüsi iseärasused lastel. Referentsväärtused.

Sirje Leedo

12.20-13.00

Vere voolutsütomeetria ja äige mikroskoopia põhimõtted ja võimalused ning tulemuste interpreteerimine vereloome haiguste korral.

Ain Rähni

13.00-13.40

Lõuna

13.40-14.40

Aneemia diagnostika sõeluuringutest jätku-uuringuteni.

Liisa Kuhi

14.40-15.20

Hüübimise põhianalüüside interpretatsioon ja tulemusi mõjutavad tegurid.

Kaja Vaagen

15.20-15.50

Leukotsüütide interpretatsioon haigusjuhtude näitel
(4 haigusjuhtu- lümfoom, gripp, atüüpiline kopsupõletik ja temporaalarteriit).

Mare Pauklin

15.50-16.00

Kokkuvõtted ja hinnang tsüklile.

Kalle Kisand

 

Põlveliigese spordivigastuste ravitaktika ja diagnoosi alused

Täienduskoolitus Põlveliigese spordivigastuste ravitaktika ja diagnoosi alused

Mikrobioota ja tervis

Täienduskursus Mikrobioota ja tervis

Kuidas interpreteerida geneetiliste testimiste tulemusi tavapraktikas

Kuidas interpreteerida geneetiliste testimiste tulemusi tavapraktikas