06.02. - 05.03.23 Perimenopaus ja menopaus - kliiniline käsitlus (e-kursus)

Õppejõud: med dr Made Laanpere ja med dr Kai Part

Maht: 20 tundi

Sihtrühm:  naistearstid, perearstid, ämmaemandad, pereõed

Hind: 194 EUR

Lisaks iseseisvale tööle Moodles saab osaleda veebiseminaris, mis toimub 20.02.2023 k 13.15-17.00, kus saame reaalajas arutada teie endi kliinilisi situatsioone ja probleeme.

REGISTREERU

Kursuse eesmärk on anda ülevaade

  • perimenopausi füsioloogilistest ja hormonaalsestest muutustest;
  • perimenopausis ja postmenopausi patsiendi käsituse üldisest põhimõtetest ja peamistest probleemidest;
  • klimakteerilisest sündroomist ja selle ravist.

Õppejõud osalevad kogu kursuse ajal aktiivselt õppeprotsessis ja vastavad kõigile ettetulevatele küsimustele.

Kursuse läbinu

  • tunneb perimenopausi bioloogilisi, endokrinoloogilisi ja hormonaalseid muutusi ;
  • teab perimenopausi peamisi kliinilisi probleeme; 
  • oskab käsitleda üleminekueas ja menopausis patsienti vastavalt individuaalsetele vajadustele; 
  • teab hormoonasendusravi toimeid, näidustusi, kõrvaltoimeid, vastunäidustusi.

KAVA:

1. moodul 
 Hormonaalsed muutused üleminekueas. Muutused organsüsteemides.

2. moodul
Kliinilised probleemid üleminekueas. Hormoonasendusravi.

3. moodul

Veebiseminaris, mis toimub 20.02.2023 k 13.15-17.00, kus saame reaalajas arutada teie endi kliinilisi situatsioone ja probleeme. Situatsioonülesannete lahendamine

4. moodul
 Riski hindamine ja üldised soovitused.

 

REGISTREERU