05.05.22 Kliinilised uuringud, kliiniliste uuringute head tavad ja reguleerivad õigusaktid (R2) edasijõudnutele (veebikursus)

Toimumise aeg:     5. mai 2022
Toimumise koht:     veebikoolitus Zoom`is

Hind 95 EUR

Maht: 10 tundi

Juhendajad:

Dr. Katrin Kaarna – kliiniliste uuringute keskuse juhataja,  Tartu Ülikool ja Tartu Ülikooli Kliinikum
Riina Janno MSc – kliiniliste uuringute keskus, akadeemiline monitoorija Tartu Ülikool ja Tartu Ülikooli Kliinikum

Sihtgrupp: eelkõige kliiniliste uuringutega tegelevad arstid ja õed, proviisorid ja farmatseudid, residendid, doktorandid, kes on eelnevalt läbinud GCP koolituse

Kliinilised uuringud on pidevalt muutuv ja arenev teadusvaldkond. Kvalifitseeritud uuringupersonal on uuringu eduka läbiviimise aluseks. 
Kursusel vaadatakse üle ravimite kliiniliste uuringute põhimõtteid ja Eesti ning Euroopa Liidu õigusakte, mis puudutavad kliiniliste uuringute läbiviimist. Arutatakse nõudeid arstile ja uuringupersonalile kliiniliste uuringute läbiviimisel ning dokumentatsiooni, mis on vajalik kooskõlastuse saamiseks Ravimiametilt ja eetikakomiteelt ravimiuuringu läbiviimiseks, samuti dokumentatsiooni, mida täidetakse uuringu toimumise ajal. Kirjeldatakse teadva nõusoleku olemust ja protsessi patsiendilt või tema lähedastelt nõusoleku saamiseks. Arutatakse kliinilistes uuringutes kogutavate andmete kvaliteedi kontrolli ja selle tagamise süsteeme. Koolitavatel on võimalus saada vastused uuringute läbiviimisel tekkinud küsimustele. Toimub diskussioon ja kogemuste vahetamine.


Päevakava:

09.00 – 09.05    Sissejuhatus
09.05 – 09.45    Kliiniliste uuringute Hea Tava põhimõtted (GCP R2) 
ja uuringuetapid.  Katrin Kaarna
09.45 – 10.05    Kliiniliste uuringute arengusuunad maailmas ja Eestis.  Katrin Kaarna
10.05 – 10.50    Ravimiameti ja eetikakomiteede roll kliinilises uuringus. Uuringuid käsitlevad õigusaktid ja regulatsioonid. Katrin Kaarna
10.50 – 11.05    Paus    
11.05 – 11.40    Teadva nõusoleku protsess ja selle dokumenteerimine.  Riina Janno
11.40 – 12.30    Nõuded uuringukeskusele. Uuringuga seotud muud dokumentatsioon. Riina Janno 
12.30 – 13.15    Lõunapaus     
13.15 – 13.20    Virgutusmõtlemine Riina Janno, kõik osalejad
13.20 – 13.50    Kliiniliste uuringute monitoorimine. Riina Janno
13.50 – 14.35    Kliiniliste uuringute kvaliteedi tagamine. Katrin Kaarna
14.35 – 14.50    Paus
14.50 – 15.15    Uuringuravimi käitlemine kliinilises uuringus. Apteegi roll kliinilises uuringus. Riina Janno
15.15 – 15.35    Uuringu läbiviimise protsess. Katrin Kaarna
15.35 – 16.05    Teadmiste lühikontroll ja arutelu. Katrin Kaarna, kõik osalejad

Kursust korraldab Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi kliiniliste uuringute keskus koostöös täienduskeskusega.

REGISTREERU