01.- 24.11.2022 Immuniseerimisalane täiendusõppekursus (8-tunnine jätkukoolitus)

Kuraator: kaasprofessor Marje Oona

Maht: 8 täienduspunkti

Toimumise koht: e-kursus

Sihtgrupp: perearstid, pereõed, ämmaemandad

Hind: 95 EUR

Kursuse eesmärgiks on täiendada tervishoiutöötajate (arstid, õed, ämmaemandad) immuniseerimise läbiviimiseks vajalikke teadmisi ja oskusi. Kursus on suunatud nendele tervishoiutöötajatele, kes on läbinud immuniseerimise baaskursuse kas täiendkoolitusena või residentuuri käigus ja kellel tuleb iga viie aasta järel läbida 8-tunnine immuniseerimisalane täiendusõppekursus. Koolitus toimub täielikult e-koolitusena Moodle e-õppe keskkonnas. Koolitusel tuleb läbida kohustuslik moodul ning lisaks valida enda koolitusvajadustele sobivamad valikmoodulid. E-koolitusel osalemiseks vajalik info edastatakse osalejatele e-kirja teel.

Kursusel osalenu:

  • teab immuniseerimise printsiipe
  • teab immuniseerimisalast seadusandlust
  • teab riikliku immuniseerimiskava vaktsiinide kasutamise eesmärke
  • teab immuniseerimiskava väliste vaktsiinide kasutamise näidustusi ja vastunäidustusi
  • teab, kuidas vaktsiine käidelda ja manustada
  • oskab anda esmaabi anafülaksia korral.

REGISTREERU